Vnímejte tělo jako řešení, nikoliv jako problém.
Ra Uru Hu

 

Individuální konzultace a poradenství

Terapie SRT

Metoda Spiritual Response Therapy (SRT) – je systém práce, který zkoumá podvědomou mysl a záznamy duše, které jsou blokující, omezující a neharmonické a nahrazuje je podporujícími myšlenkami a přesvědčeními.
Tato metoda byla vynalezena R. E. Detzlerem (http://www.spiritualresponse.com/).
K testování se v terapii SRT používá svalový test, který dokáže překlenout most naší vědomé mysli a negativního programování, a propojit se s našim podvědomím. Terapeut testuje na speciálních tabulkách vyvinutých pro metodu SRT problémové oblasti. Tímto způsobem je možné nahradit staré programy pozitivní energií a vnitřním klidem. Tím, že se při čistění uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které pak může rychleji regenerovat a úspěšně čelit mnoha nemocem. 
Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něj jen vědomá snaha řešit vlastní problém. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Počet sezení potřebných k úplnému vyčištění závisí na závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace. 


Metodou SRT je možné řešit:

 • zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situací
 • problémy s učením, soustředěním, stresem ve škole a práci
 • únavu, nespavost, nedostatek energie
 • psychosomatická onemocnění
 • pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
 • stavy úzkosti, fóbie a deprese 
 • dlouhotrvající bolesti, jejichž příčinu nemůže klasická medicína objasnit
 • příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy zjištěním a vyčištěním vzájemných blokujících energií, závislostí a přísah
 • nevyřešené záležitosti a traumatické zkušenosti, které blokují náš vývoj a mnohokrát se podílejí na rozvoji chorob
 • otestování, které živiny, minerály a vitamíny má tělo v nedostatku a z jakých zdrojů je možné je získat
 • zablokované, uzavřené a disharmonicky pracující čakry
 • duchovní parazity a další entity, které nám ubírají energii
 • zóny s negativní energií nacházející se v bytě a nebo na pracovišti 
 • neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo.

 

Germánská nová medicína (GNM)

Germánská nová medicína je první ucelenou zdravovědou objasňující vznik, průběh a cestu k definitivnímu vyléčení onemocnění. Jejím autorem je MUDr. Ryke Geerd Hamer.

GNM je biologický systém, který je univerzálně platný pro člověka, zvířata i rostliny. Tato věda popisuje na bázi přírodovědeckých zákonů „bio-logické“ fungování živých organismů. Germánská nová medicína vysvětluje vznik a vývoj onemocnění na 3 úrovních zároveň: na úrovni duše (psychiky), mozku a orgánů. Tento systém je založen na 5 biologických zákonech, které umožňují sledovat a pochopit průběh onemocnění a vypočítat moment uzdravení.

5 biologických přírodních zákonů:

1. Železný zákon rakoviny

Emocionální konflikt je spouštěčem každého onemocnění. DHS (Dirk Hamer Syndrom) je základním prvkem tohoto zákona. Je to moment šoku, který působí současně na úrovni Duše (psychiky), mozku a orgánu. DHS je něčím, co přijde jako „blesk z čistého nebe“ zcela neočekávaně. Je to zážitek vysoce dramatický a akutní s pocitem opuštěnosti, bezmocnosti či neschopnosti danou situaci (dočasně) vyřešit.

2. Pravidlo dvojfázovosti onemocnění

Každé onemocnění se skládá ze dvou fází.
Jedinec je vystaven střídání konklikt-aktivní fáze a fáze odpočinkové-léčivé. Intenzita a trvání konflikt-aktivní fáze jsou směrodatné pro délku hojivé fáze, která bývá do značné míry totožná. Díky tomu je léčení v duchu dvojfázovosti onemocnění pod taktovkou Germánské nové medicíny přesně vypočitatelné.

3. Smysluplný speciální biologický program a ontogenetický systém propojenosti rakoviny a rakovinových ekvivalentů na zárodečné vývojové plátky

Tělo člověka se v těle matky vyvíjí ze třech původních zárodečních plátků, jež se nazývají entoderm, mezoderm a ektoderm. Z nich se posléze vyvíjejí všechny orgány. 17. den vývoje embrya se vytvoří 3 základní zárodečné listy. Skutečnost, že daný orgán patří k tomu či onomu plátku, předurčuje jeho senzibilitu na určitý druh konfliktu a druh chorobné změny.

Orgány vznikající z entodermu a část orgánů vznikajících z mezodermu tvoří během konflikt-aktivní fáze výrůstky, nádory a zvětšují se. Oproti tomu orgány vznikající z ektodermu a část vznikajících z mezodermu během konflikt-aktivní fáze zmenšují svoji substanci, vznikají díry a orgány se jakoby zmenšují nebo se snižuje jejich funkčnost.

V prvním případě se v léčebné fázi za pomoci zánětů vytvořené výrůstky a nádory odbourávají a pomáhají při tom příslušné bakterie. Ve druhém případě se tkanivo, které ubylo, „rekonstruuje“, vzniká nové a tomu napomáhají příslušné bakterie a viry.

4. Ontogenetický systém mikrobů

Objevení se mikrobů není defektem našeho imunitního systému, či zákeřnou infekcí. Mikroby mají svůj biologický smysl.

5. Kvintesence GNM aneb každé onemocnění má biologický smysl

Onemocnění je součástí vývoje přírody jakožto reakce na konflikt v zájmu přežití jedince i lidského rodu. Pochopením tohoto zákona dospějeme k závěru, že onemocnění v pravém slova smyslu neexistuje. Díky tomuto zákonu se dostáváme do pozice vědomého ředitele našich biologických procesů a poznáváme, jak onemocnění probíhá a ve které fázi nám „Matka Příroda“ zajistila řešení konfliktu, který jsme utrpěli.   

Germánská nová medicína nachází a vysvětluje příčinu onemocnění člověka, dává lidem moc pochopit své biologické pochody a vědomě je řídit, nabízí řešení i na „smrtelná“ onemocnění, vytrhává člověka z pozice bezmocných obětí, které nedokáží své životní pochody usměrňovat a je vynikající prevencí.

Germánská nová medicína nenahrazuje život zachraňující lékařské zásahy, případně chemickou léčbu na zmírnění následků průvodních znaků onemocnění, ale její znalostí se může jedinec těmto situacím vyhnout. Symptomy se stávají smysluplnými.

Pokud poznáme spouštěcí příčinu svého onemocnění, tak ji umíme i příslušným způsobem řešit.

Čtyřhodinový pořad o Nové medicíně se slovenskými titulky:

http://www.youtube.com/watch?v=Z57uBCcOdvI&feature=player_embedded

Genové klíče

Každý v sobě máme ukrytý vyšší účel, který je kódovaný v naší DNA. Genové klíče Richarda Rudda jsou nástrojem, který nám tento smysl pomůže odhalit. Jakmile je jednou esence probuzena, začíná zářit a život se stává jednodušším. Genové klíče jsou univerzálním jazykem genetických archetypů, jež dovolují kompletní revizi sebe sama. Jejich studium napomáhá kvantovému skoku od stínu, přes dar k siddhi.

Přechod od genetiky - jsme obětí genů - k epigenetice - náš postoj k životu programuje náš život, vědomí tvoří realitu. Změna našeho postoje dokáže změnit naši DNA.

Stín: Nízká frekvence, role oběti, pozůstatek naší zvířecí historie (individuální přežití založené na strachu a hněvu), represivní poloha (introverze, strach), reaktivní poloha (extroverze, hněv).

Dar: Pole změny. Každý stín v sobě obsahuje dar. Každé utrpení má v sobě zrnko přesahu (transcendence). Abychom objevili skryté dary, musíme nahlédnout do svých stínů. Stín nám ukazuje výzvy, které budeme neustále potkávat, dokud je plně nepřijmeme. S příchodem daru se životní úkol stává čistějším.

Siddhi: Odhalení podstaty. Siddhi je božská esence, spirituální realizace. Studium genových klíčů (viz též zde: http://www.genoveklice.cz/?page_id=13,) napomáhá kvantovému skoku ze stínu do daru a z daru do siddhi. Když změníme postoj, uvidíme, že všechny stíny se stanou světlem.

Každý máme svůj jedinečný hologenetický profil (který si můžete vygenerovat zde: https://teachings.genekeys.com/free-profile/), který obsahuje 11 sfér (specifické genové klíče a jejich linie), které jsou propojeny 12 cestami (univerzální témata). Každá z 11 sfér reprezentuje aspekt našeho života, nad kterým lze rozjímat. Síla genových klíčů tkví ve změně frekvence. Zakoušení změny na mentální rovině vede ke změně ve vztazích a také na rovině fyzické.

Budete-li mít zájem, provedu Vás jednotlivými sekvencemi Zlaté cesty vašeho hologenetického profilu.

Ajurvéda

Podle 5000 let starého indického léčebného systému se všudypřítomná životní energie projevuje ve třech odlišných podobách, kterými jsou váta, pitta a kapha. Tyto energie se nazývají „dóše“ a je z nich tvořen celý vesmír. Váta je principem pohybu, pitta energie a kapha struktury.

I lidé se přirozeně skládají z těchto tří dóš. Jejich poměr v těle dostaneme do vínku při narození. Naše převažující dóša určuje tělesnou skladbu, vlastnosti, zájmy, spánkový režim a dokonce i druh potravin, které nám prospívají.
Úroveň jednotlivých energií se v průběhu života mění na základě rozličných faktorů, které mají na jedince vliv např. prostředí, roční období, strava a životní styl. Žijeme-li v rozporu se svojí přirozenou energií (např. se nesprávně stravujeme nebo zažíváme mnoho stresu), dochází k vychýlení jednotlivých dóš, což může vést k onemocnění.

Vzhledem k tomu, že je každý člověk jedinečný a má v těle jiný poměr váty, pitty a kaphy, nejsou ani cesty k dosažení dobrého zdraví a vyrovnanosti pro všechny lidi stejné. Pochopením principů ayurvédy zjistíte, který je vás převažující typ, co vám prospívá, jak se projevuje případná nerovnováha, a které potraviny ji dokáží odbourat.
Orientační určení osobní konstituce tzv. Dóša test.

Práce (The work) Byron Katie

Trpíme pouze tehdy, když jsme přesvědčeni o něčem, co je v rozporu s tím, co existuje. Když je mysl naprosto klidná, pak to, co existuje, je tím, co chceme.

Přesto když se budete pozorovat, zjistíte, že podobnými myšlenkami se zaobíráte stokrát denně. „Lidé by k sobě měli být milejší.“ „Děti by se měly chovat slušně.“ „Můj manžel by se mnou měl souhlasit.“ „Měla bych být hubenější (hezčí, úspěšnější).“

Skrze tyto myšlenky se různými způsoby projevuje naše touha, aby skutečnost byla jiná, než je. Pokud vás toto zjištění deprimuje, je to v pořádku. Veškerý stres, který pociťujeme, vzniká tím, že se bouříme proti tomu, co je.

Práce nám ukazuje, že to, o čem si myslíte, že se nemělo stát, se stát mělo. Mělo se to stát prostě proto, že se to stalo, a můžete si myslet, co chcete, stejně to nezměníte. To neznamená, že budete se vším souhlasit a omlouvat to. Znamená to pouze, že dokážete nahlížet na skutečnost bez odporu a beze zmatků, do kterých vás uvrhuje váš vnitřní boj.

Byron Katie nám pomocí 4 otázek nabízí jednoduchou a velice účinnou metodu, jak naše myšlenky pozorovat a zkoumat. Jak si uvědomit, co s námi dělá, když jim věříme a jací bychom byli, kdybychom nebyli schopni tuto myšlenku mít.  Jak myšlenku otočit a zažít její obrácené významy. 

Více informací naleznete v knize nebo na stránkách Byron Katie.

Human design – individuální mapa člověka

Human design je logický systém, který nám pomůže porozumět našemu životu. Náš design nám odhalí, kým skutečně jsme, a odkryje naše vrozené kvality i omezení, silné a slabé stránky, talenty a dary. Human design nám ukáže, jak se znovu napojit na přirozenou moudrost našeho těla, naši vnitřní autoritu, na kterou se můžeme spolehnout při svém rozhodování. Ukáže nám, jak žít ne podle přesvědčení naší mysli, ani pravidel, rad a názorů druhých lidí, ale jako originální lidská bytost podle své vnitřní autority.

Human design je syntézou Astrologie, I-tingu, Systému čaker, Kabalistického stromu života, Kvantové mechaniky, Astronomie, Genetiky a Biochemie. Celek je však větší, než suma jeho částí.

Mapa našeho designu je mapou našeho těla. Znázorňuje konkrétní energetická spojení a aktivace a vypočítá se na základě postavení Slunce, Měsíce a planet sluneční soustavy v čase našeho narození.

Přínos Human designu pro náš vlastní růst lze spatřovat v:

•           získání nástrojů pro vědomý život,
•           zjištění toho, kdo doopravdy jsme,
•           eliminaci našeho odporu,
•           porozumění vztahové dynamice,
•           nalezení lidí, kteří podporují naši vitalitu a životní cestu,
•           pochopení jedinečnosti druhých lidí,
•           uvědomění, jak vytvořit co nejvhodnější prostředí pro naše děti.

Rozbor svého Human designu (cca 35–50 stran textu) si můžete nechat vypracovat v Poradně pro rozvoj osobnosti Mgr. Lenka Bednářová v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Arteterapie

Arteterapie je léčba uměním, vnímáním uměleckých děl a zvláště pak vlastní aktivní tvorbou. Umožňuje nám vyjádření emocí, které nemůžeme nebo nedovedeme ventilovat jiným způsobem, přináší pocit uvolnění, očištění. Zároveň se tvůrčí činností dostáváme do kontaktu se svým skutečným já, a postupně se učíme lépe porozumět tomu, co se v nás děje, být více sami sebou, být zdravější, spokojenější, sebevědomější a kreativnější. I v ostatních životních oblastech se pak chováme spontánněji a rozhodujeme se pružněji a svobodněji.

Vyjadřovat se malováním může a umí kdokoliv. Není potřeba výtvarných schopností ani vzdělání.

Cílem arteterapie není vytvořené umělecké dílo. Při práci s barvami a jinými materiály nemusí být člověk vůbec výtvarně nadaný. Důležitý je samotný proces tvorby. Arteterapie umožňuje jedinečné sebevyjádření na základě komunikace prostřednictvím výtvarného umění.

Arteterapeuticky je možné pracovat individuálně anebo skupinově. Pokud máte chuť přijít a vyjádřit své pocity, mnohdy potlačované každodenním stresem a povinnostmi, pak budeme společně pracovat na sebepoznání, harmonizaci a nalezení vlastní cesty. S využitím výtvarných technik nahlédneme do svého nitra a společně zažijeme radost z tvorby samotné i její očistné hodnoty.